Βρέθηκαν 23 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΑΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 800532725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127934701000 ↗
EME 36762
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099019873
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9645501000 ↗
EME 35365
Ημερομηνία Σύστασης 18-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ADAP ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 998112830
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9586001000 ↗
EME 36733
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94173826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122429102000 ↗
EME 36301
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 998664199
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124032102000 ↗
EME 34666
Ημερομηνία Σύστασης 07-01-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΟΛΥΠΑΝ ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999611991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124469401000 ↗
EME 32656
Ημερομηνία Σύστασης 14-10-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΑΛΒΑΝΟΧΗΜΙΚΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094382950
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121619001000 ↗
EME 25322
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση