Βρέθηκαν 9 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

4EVER SHOWROOM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800807018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141525301000 ↗
EME 36678
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAPHCOM ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999998032
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8507701000 ↗
EME 34033
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CARBON ZAPP ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 999998112
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4583701000 ↗
EME 36763
Ημερομηνία Σύστασης 15-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AKATΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 082735142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124186701000 ↗
EME 35533
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΜΠΡΑΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095600469
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1167001000 ↗
EME 31841
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 95401420
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 084111002000 ↗
EME 27363
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MIGATO ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094333920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121892901000 ↗
EME 25008
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094325389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122098801000 ↗
EME 27125
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΦΛΑΞ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095019360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 082982102000 ↗
EME 22514
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-1966
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση