Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΡΥΦΟΣ Ι.- ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Μ. Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 801762610
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162870801000 ↗
EME 36673
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Δ.- ΖΩΝΤΑΝΟΣ Α. ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999543326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6725701000 ↗
EME 35800
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099755502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3735201000 ↗
EME 32545
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SANTAIR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094497279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2554701000 ↗
EME 30194
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094418510
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1532801000 ↗
EME 22607
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΣΗΓΟΝΗΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 14274507
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 779801000 ↗
EME 35997
Ημερομηνία Σύστασης 04-03-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση