Βρέθηκαν 11 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GLOBALSAT ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997471472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122538101000 ↗
EME 35938
Ημερομηνία Σύστασης 23-03-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΛΕ ΓΙΟΥΝΙΚΟΜ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095743002
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ↗
EME 34348
Ημερομηνία Σύστασης 07-10-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ.Ν.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 999006871
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6760801000 ↗
EME 35070
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΚΑΛΦΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 91796434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 085048802000 ↗
EME 25805
Ημερομηνία Σύστασης 15-04-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GLASSART ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΟΛΥΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094214260
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 084513002000 ↗
EME 36476
Ημερομηνία Σύστασης 23-01-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORATEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094419333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1524901000 ↗
EME 28126
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 021153240
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 204801000 ↗
EME 35846
Ημερομηνία Σύστασης 06-03-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENEPHARM A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094032163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 276001000 ↗
EME 22105
Ημερομηνία Σύστασης 27-09-1971
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση