Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΑΒΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801785580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163285501000 ↗
EME 36694
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999889915
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6175501000 ↗
EME 34836
Ημερομηνία Σύστασης 21-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOODIN ΓΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094356460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1005901000 ↗
EME 34448
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση