Βρέθηκαν 32 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TES COSMETICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800566187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129654501000 ↗
EME 36712
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CRYOSAUNA RESORT ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800641862
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133633301000 ↗
EME 36522
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 53633622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8366001000 ↗
EME 35385
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DELL ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999845851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4794401000 ↗
EME 36547
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099876011
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3928401000 ↗
EME 34449
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση