Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800562662
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129487401000 ↗
EME 36715
Ημερομηνία Σύστασης 14-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Κ & Β ΠΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999212525
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5832101000 ↗
EME 33141
Ημερομηνία Σύστασης 10-05-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση