Βρέθηκαν 12 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BODERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999139434
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6155301000 ↗
EME 36622
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INVENTOR A.G. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095554670
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5861001000 ↗
EME 36219
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELCAWEAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800442719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122773801000 ↗
EME 36151
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 997690379
EME 35137
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PERFECT SHADE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999643614
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5784101000 ↗
EME 32847
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΝΤΙΚΑΜΕΡΚ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 093573340
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4989901000 ↗
EME 36373
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FORUM MARINE ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 099071952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3393701000 ↗
EME 30777
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AMERICAN MOTORS - ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ - ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094445547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 084599902000 ↗
EME 33052
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση