Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THE GREEK OLIVE ESTATE ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997714622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123916501000 ↗
EME 36688
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

K22 ΓΚΛΟΜΠΑΛ ΤΡΕΪΝΤΕΡΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800694751
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136871801000 ↗
EME 36626
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 800384841
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119467807000 ↗
EME 36720
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 095697380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2201201000 ↗
EME 36499
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 082864425
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 973201000 ↗
EME 34757
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 066627561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141296302000 ↗
EME 36511
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση