Βρέθηκαν 5 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΡΦΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 040252511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134182601000 ↗
EME 36671
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΔΑΜΑΣΚΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 99955481
EME 31597
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 099959098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4144401000 ↗
EME 35750
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΙΤΑΖΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 93664617
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083460002000 ↗
EME 26288
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Φαρμακευτικά Εργαστήρια CANA Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094007210
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 237301000 ↗
EME 36103
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-1951
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση