Βρέθηκαν 26 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΡΑΠΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999642168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5268301000 ↗
EME 36634
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΚΕΚΚΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999494850
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5700101000 ↗
EME 36627
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DICHEM POLYMERS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 084016063
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7112901000 ↗
EME 33320
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 081531621
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7248001000 ↗
EME 34418
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ - Χ.ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999465055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5865601000 ↗
EME 36535
Ημερομηνία Σύστασης 02-08-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999640490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4924401000 ↗
EME 30163
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 82707259
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 085653902000 ↗
EME 29778
Ημερομηνία Σύστασης 28-05-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση