Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 998396373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9377801000 ↗
EME 35534
Ημερομηνία Σύστασης 27-04-2010
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

CLEANWAY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 95527876
EME 29352
Ημερομηνία Σύστασης 24-05-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση