Βρέθηκαν 10 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 99548840
EME 36321
Ημερομηνία Σύστασης 17-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Δ. Ν. ΠΑΠΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 099092230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 084896602000 ↗
EME 28164
Ημερομηνία Σύστασης 23-10-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΤΙΜΦΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095510650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2174101000 ↗
EME 36498
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΣΚΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 027115325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2019101000 ↗
EME 24815
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΤΕΡΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 022206222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 084217002000 ↗
EME 33340
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ REMEDINA AE


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94072591
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083074402000 ↗
EME 24729
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΨΥΛΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ CAVOMIT O.E


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 081682306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083224202000 ↗
EME 32434
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALCHEMY ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801136253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149930502000 ↗
EME 36567
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση