Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΚΑΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 116156618
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150294601000 ↗
EME 36555
Ημερομηνία Σύστασης 24-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 998316389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8936801000 ↗
EME 36445
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999238276
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5898501000 ↗
EME 33459
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Veridos Ματσούκης Ανώνυμη Εταιρία Εκτυπώσεων Ασφαλείας


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094026605
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 266201000 ↗
EME 4035
Ημερομηνία Σύστασης 29-12-1969
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση