Found 7 companies


Analysis by Legal Type

Analysis by Region

L. TIRTASAPUTRA & SIA L.P.


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 802127788
GEMI 170507601000 ↗
Special Exporter's Registry 36816
Foundation Date 10-05-2023
  • ACTIVE 
  • ACTIVE 

ANTONIOS SIMSIROGLOU KAI SIA OE


Legal Type GENERAL PAR/SHIP
Tax Number 999937641
GEMI 4542601000 ↗
Special Exporter's Registry 31412
Foundation Date 23-11-2001
  • ACTIVE 

TOP ELECTRONIC COMPONENTS S.A.


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 094356121
GEMI 898901000 ↗
Special Exporter's Registry 23539
Foundation Date 11-01-1993
  • ACTIVE 

VLACHOS ANONYMI ETAIREIA EMPORIAS ANOXEIDOTOU CHALYVA KAI EXARTIMATON


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 094223428
GEMI 8736201000 ↗
Special Exporter's Registry 27670
Foundation Date 25-02-1988
  • ACTIVE 

E.L.F.A. S.A.


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 094191647
GEMI 401301000 ↗
Special Exporter's Registry 31861
Foundation Date 13-11-1987
  • ACTIVE 

PALCO SINGLE MEMBER S.A.


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 094011235
GEMI 249801000 ↗
Special Exporter's Registry 18657
Foundation Date 19-05-1962
  • ACTIVE 

Login