Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

PRIMA ORA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801571411
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159344701000 ↗
EME 36647
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095506764
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 755501000 ↗
EME 33284
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΕΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 092376007
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 30501000 ↗
EME 33130
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-1975
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση