Βρέθηκαν 6 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELCOTEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800955814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145696601000 ↗
EME 36582
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLONEA ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800675202
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135313301000 ↗
EME 36748
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILLA ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800439832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122684001000 ↗
EME 36372
Ημερομηνία Σύστασης 08-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999846189
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4821801000 ↗
EME 33064
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΙΟΥΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 81108855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123525903000 ↗
EME 28177
Ημερομηνία Σύστασης 26-12-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΟΓΚΑΣ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΕΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94119809
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083122402000 ↗
EME 20245
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση