Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VECTOR TECHNOLOGIES ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ETAIΡEIA ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 998870930
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6858401000 ↗
EME 33554
Ημερομηνία Σύστασης 19-04-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρία Φαρμακευτικών Προϊόντων


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094076485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121563301000 ↗
EME 35435
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-1979
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση