Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

WOERA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801898235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165400601000 ↗
EME 36706
Ημερομηνία Σύστασης 25-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΙΣΜΑ (PRISMA) Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική και Εξαγωγική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094138399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 360601000 ↗
EME 31162
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-1984
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση