Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXAGON BLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ι.Ε.Π.Υ.Α.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999942792
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5469701000 ↗
EME 36636
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099755502
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3735201000 ↗
EME 32545
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση