Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THREE CENTS HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801429363
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156630501000 ↗
EME 36628
Ημερομηνία Σύστασης 12-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

I.B.S. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ- ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094126653
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2106601000 ↗
EME 36621
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση