Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HELCOTEX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 800955814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145696601000 ↗
EME 36582
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Π. ΠΛΕΣΤΗ ΟE


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 81600679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083179702000 ↗
EME 24482
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-1985
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BERETTA ΕΛΛΑΣ Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095016413
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 420601000 ↗
EME 24166
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-1963
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση