Βρέθηκαν 7 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CASTROL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801611020
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160102401000 ↗
EME 36670
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094207232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083254402000 ↗
EME 26839
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094062585
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 308901000 ↗
EME 24156
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-1978
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 94043269
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000285301000 ↗
EME 27842
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-1974
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094007885
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 241301000 ↗
EME 21943
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-1958
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση