Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

COSMOCHEM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Ε.) ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998986139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6225701000 ↗
EME 36617
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΡΟΛΑΤ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ορυκτών και Κονιαμάτων


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 999605799
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 085866602000 ↗
EME 36675
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση