Βρέθηκαν 14 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Mondelez Ελλάς Snacks Production Μονοπρόσωπη Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 996688362
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161073001000 ↗
EME 36668
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEFA BROKERS CORPORATION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801224308
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152134101000 ↗
EME 36648
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VOTANICHE ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ & ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEIΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801138873
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149991801000 ↗
EME 36724
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.Κ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800507396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 126309201000 ↗
EME 36268
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHARMA Q ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998538877
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122256501000 ↗
EME 34851
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ - ΕΛΒΙΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 93357304
EME 36279
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999644230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6115601000 ↗
EME 36615
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΙΜΣΙΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999937641
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4542601000 ↗
EME 31412
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση