Βρέθηκαν 7 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

AVRAMAR ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 801499389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158032401000 ↗
EME 36653
Ημερομηνία Σύστασης 02-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800661547
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134674301000 ↗
EME 36705
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800455254
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123478107000 ↗
EME 36709
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. Ι. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 084161807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5549001000 ↗
EME 36773
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095653973
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5625301000 ↗
EME 36797
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-1994
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGROINVEST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094385687
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121561601000 ↗
EME 34066
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GASTROGRECA MONOΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 801891399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165273303000 ↗
EME 36729
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση