Βρέθηκαν 4 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΡΦΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 040252511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134182601000 ↗
EME 36671
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΕΛΓΑΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 997540410
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122453701000 ↗
EME 35641
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2011
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΔΗ-ΜΗΤΗΡ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094461584
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4561101000 ↗
EME 36580
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GASTROGRECA MONOΠΡΟΣΩΠΗ I.K.E.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ. 801891399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165273303000 ↗
EME 36729
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση