Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΟΥ - ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998106687
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8626501000 ↗
EME 34750
Ημερομηνία Σύστασης 16-01-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PERI HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 099827110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3809901000 ↗
EME 30774
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση