Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΠΙΡΟΥΛΙΝΑΣ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 095492743
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1440301000 ↗
EME 36749
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓIΩΤΗΣ ΣΠ. ΔΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΗ ΚΑI ΕΜΠΟΡIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΖΥΜΑΡIΚΩΝ ΚΑI ΤΡΟΦIΜΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094119521
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 346801000 ↗
EME 26315
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡ. ΚΑΡΑΧΟΝΤΖΙΤΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 137955952
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142638237000 ↗
EME 36683
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση