Βρέθηκαν 8 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EXAGON BLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ι.Ε.Π.Υ.Α.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999942792
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5469701000 ↗
EME 36636
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RUTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999861955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121812501000 ↗
EME 36660
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 099959098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4144401000 ↗
EME 35750
Ημερομηνία Σύστασης 04-01-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΚΟ ΑΦΟΙ ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 081595296
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4013701000 ↗
EME 36800
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NIGICO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099355395
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121718401000 ↗
EME 28215
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094207232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083254402000 ↗
EME 26839
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-1987
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASEA BROWN BOVERI ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094128622
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 358101000 ↗
EME 29607
Ημερομηνία Σύστασης 27-07-1983
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση