Βρέθηκαν 3 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HYDROFLEX ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 082533650
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6517201000 ↗
EME 32463
Ημερομηνία Σύστασης 08-09-2005
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TEKA SYSTEMS Business Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094081090
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124382401000 ↗
EME 28734
Ημερομηνία Σύστασης 13-08-1980
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΨΥΛΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ CAVOMIT O.E


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 081682306
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 083224202000 ↗
EME 32434
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση