Found 2 companies


Analysis by Legal Type

Analysis by Region

ZYMARIDIS M. WOOD WELL ANONYMI ETAIREIA VIOMICHANIKI-EISAGOGIKI-EXAGOGIKI-EMPORIKI EPIPLON A.E.V.E.E.


Legal Type S.A. (SOCIETE ANONYME)
Tax Number 099362780
GEMI 4078301000 ↗
Special Exporter's Registry 36109
Foundation Date 14-12-2000
  • ACTIVE 

GIANNOUSOPOULOS S. KAI SIA E.E.


Legal Type LIMITED PAR/SHIP
Tax Number 801814763
GEMI 163857903000 ↗
Special Exporter's Registry 36722
  • ACTIVE 

Login