Βρέθηκαν 2 επιχειρήσεις


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - NΕΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094229285
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 417301000 ↗
EME 24145
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-1988
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ Δ.ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094041436
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 286601000 ↗
EME 6708
Ημερομηνία Σύστασης 01-09-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση