Π. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ, 10680

Π. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 9 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 095257048
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 488401000 ↗
EME 27562
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-07-1983
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-05-1984
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ε.Α.C.
E.A.C.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 9
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση