Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 340 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17673

Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Παραγωγής Χημικών και Φαρμακευτικών Προϊόντων BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 340 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094140021
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122178501000 ↗
EME 9458
Ημερομηνία Ίδρυσης 02-02-1973
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-10-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS SINGLE MEMBER S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 340
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση