Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Φανελοποιίας "ΠΑΛΚΟ"

ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 61 , ΑΘΗΝΑ, 11853

Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Φανελοποιίας "ΠΑΛΚΟ"


ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 61 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094011235
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 249801000 ↗
EME 18657
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-05-1962
Ημερομηνία Εγγραφής 08-06-1962
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΑΛΚΟ Μ.Α.Ε.
PALCO SINGLE MEMBER S.A..

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΕΙΡΙΑΔΩΝ 61
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση