ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 23 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233

ΤΕΛΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ


Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 23 , ΧΑΛΑΝΔΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094150597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 374401000 ↗
EME 27732
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-08-1985
Ημερομηνία Εγγραφής 20-09-1985
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΤΕΛΜΑΚΟ Α.Ε.
TELMACO SA
TELMAKO A.E.
TELMACO S.A.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΑΥΣΤΡΙΑ 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΒΕΛΓΙΟ 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ Η.Π.Α 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΜΑΛΤΑ 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΣΟΥΗΔΙΑ 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ 2023
8518 ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ). ΜΕΓΑΦΩΝΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ. ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΛΕΦΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2023
8525 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2023
8525 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝ ΚΥΠΡΟΣ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΥΣΤΡΙΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΒΕΛΓΙΟ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΓΑΛΛΙΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η Η.Π.Α 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΙΣΠΑΝΙΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΙΤΑΛΙΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΚΥΠΡΟΣ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΜΑΛΤΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΣΟΥΗΔΙΑ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ 2023
8528 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΓΙΑ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΠΟ ΒΙΝΤΕΟ), ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2023
8529 ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2023
8529 ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΤΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ Η ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΡΑΔΙΟΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑ ΚΥΠΡΟΣ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΑΙΘΙΟΠΙΑ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΑΥΣΤΡΙΑ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΒΕΛΓΙΟ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) Η.Π.Α 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΙΣΠΑΝΙΑ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΚΥΠΡΟΣ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΜΑΛΤΑ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΣΟΥΗΔΙΑ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ 2023
9007 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΙΚΗΣ) ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΒΕΛΓΙΟ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ Η.Π.Α 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΜΑΛΤΑ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤ 2023
9008 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Η ΣΜΙΚΡΥΝΣΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 23
  Πόλη:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
26514400 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Κύρια
26514500 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46511001 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46511002 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ Η ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511003 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΣΚΕΤΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511004 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ Η ΟΠΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511006 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511007 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ Η ΕΞΟΔΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ Η ΟΧΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΝΗΜΗΣ Δευτερεύουσα
46511008 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΝΗΜΗΣ Δευτερεύουσα
46511009 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
46511010 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΡΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΒΑΡΟΥΣ <= 10 KG, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ "LAPTOPS", "NOTEBOOKS" ΚΑΙ "SUB-NOTEBOOKS" Δευτερεύουσα
46511011 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46511012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΚΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46521103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΥΧΝΙΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ, ΛΥΧΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΛΛΩΝ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Δευτερεύουσα
46521104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
46521105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Δευτερεύουσα
46521107 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΡΑΔΙΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46521109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ, ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46521200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46521301 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΣΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΟΥ, ΒΙΝΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Δευτερεύουσα
46521302 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΑΓΡΑΦΩΝ ΒΙΝΤΕΟΚΑΣΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ Δευτερεύουσα
46521303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ Η ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΛΛΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ) Δευτερεύουσα
46691505 XΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46691555 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Δευτερεύουσα
46691975 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
60201200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
60201400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΗΣ Δευτερεύουσα
62011102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
62011103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (MULTIMEDIA) Δευτερεύουσα
62011104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δευτερεύουσα
62011105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011106 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62011200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
62012900 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62021000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΛΙΚΟΥ (HARDWARE) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62022000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
62023001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Δευτερεύουσα
62023003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δευτερεύουσα
62023004 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Δευτερεύουσα
62031100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
62031200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Δευτερεύουσα
62091000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
62092000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
62092001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ (CD, ΔΙΣΚΕΤΩΝ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63111102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΔΙΚΤΥΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
63111104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
63111200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (WEB HOSTING) Δευτερεύουσα
63111300 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δευτερεύουσα
63111900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ) ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΙΤ) Δευτερεύουσα
63112100 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Δευτερεύουσα
63112200 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΟΗΣ ΗΧΟΥ Δευτερεύουσα
63121000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΥΛΩΝ (WEB PORTALS) Δευτερεύουσα
46141101 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Λοιπή
46431203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΡΑΙΩΝ, ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ) Λοιπή
46431204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΧΟΥ Λοιπή
46431206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΕΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΜΠΩΝ, ΜΕΡΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΑΡ, ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Λοιπή
46431207 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΗΧΟΥ Λοιπή
46431208 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΓΑΦΩΝΩΝ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Λοιπή
46431209 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Λοιπή
46431212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Λοιπή
46431215 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΕΚΤΩΝ Λοιπή
46431216 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ Λοιπή
46431405 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΛΗΨΗΣ Λοιπή
46431406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΕΠΙΔΙΑΣΚΟΠΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Λοιπή
46431409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΟΠΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Λοιπή
46492101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΓΕΝΙΚΑ Λοιπή
61301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Λοιπή
62011101 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Λοιπή
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Λοιπή
62023002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Λοιπή
63111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Λοιπή
73201100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ Λοιπή
77291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΒΙΝΤΕΟ) ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Λοιπή
95111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ Λοιπή

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση