ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 201 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΟΣΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 201 , ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 022374807
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1302601000 ↗
EME 34183
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-03-1993
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 15-07-1993
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CLIVENT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 201
  Πόλη:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ - ΦΥΛΗ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση