ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΡΦΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ 11 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14122

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΡΦΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ 11 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 040252511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134182601000 ↗
EME 36671
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-03-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 16-04-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΟΡΦΕΑΣ ΕΛΛΑΣ
MORFEAS ELLAS

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΛΕΞ. ΔΙΑΚΟΥ 11
  Πόλη:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση