ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑΣ 165 , ΑΘΗΝΑ, 19400

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑΣ 165 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 800350628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117741801000 ↗
EME 35908
Ημερομηνία Ίδρυσης 26-09-2011
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-10-2011
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

INSS SINGLE MEMBER LTD
INSS LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΚΑΡΕΛΛΑΣ 165
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση