ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 9 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 14565

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 9 , ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 997690379
EME 35137
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-10-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 08-10-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΦΡΟΠΛΑΣ (AFROPLAS)
AFROPLAS (AFROPLAS)

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 9
  Πόλη:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση