(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΑΡΝΗΘΟΣ 51 16 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 13561

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΠΑΡΝΗΘΟΣ 51 16 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ. 998396373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9377801000 ↗
EME 35534
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-04-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-06-2010
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ΜΠΑΡΜΠΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΡΙΚ ΦΑΡΜ GREEK FARM
(YPO EKKATHARISI)MPARMPA CHRISTOS GKRIK FARM GREEK FARM
BARBA CHRISTOS GKRIK FARM GREEK FARM

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΡΝΗΘΟΣ 51 16
  Πόλη:
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση