ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 177 , ΑΘΗΝΑ, 11853

ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


ΠΕΙΡΑΙΩΣ 177 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094223428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8736201000 ↗
EME 27670
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-02-1988
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-04-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΛΑΧΟΣ ΑΕ
BLACHOS SA
VLACHOS AE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
401693 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΗ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΥΨΕΛΩΔΕΣ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
401693 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΗ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΥΨΕΛΩΔΕΣ) ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 2023
401693 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΜΗ ΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΥΨΕΛΩΔΕΣ) ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2023
73071910 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΕΛΑΤΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
73072100 ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
73072100 ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ) ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ 2023
73072100 ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ) ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2023
73072310 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΤ-ΑΚΡΟΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
73072390 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΤ-ΑΚΡΟΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
73072390 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΤ-ΑΚΡΟΝ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΕΣ) ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2023
730729 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ, ΑΠΟ ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΠ ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
730729 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ, ΑΠΟ ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ, ΣΥΜΠ ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2023
73072910 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
73072910 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΣΥΜΠΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΖΕΥΚΤΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΧΥΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΣΥΖΕΥΚΤΗΡΕΣ, ΚΑΜΠΥΛΕΣ, ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ) ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2023
73269098 ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ, Π.Δ.Κ.Α. ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
84813091 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ Η ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
84818081 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΕΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟ, ΚΩΝΙΚΟ Η ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
84818081 ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΜΕ ΣΤΡΟΦΕΑ ΣΦΑΙΡΙΚΟ, ΚΩΝΙΚΟ Η ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΡΟΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) ΜΟΛΔΑΒΙΑ 2023
84818085 ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ, ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΟΥΣ Η ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΛΠ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023
84818099 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΑΚΑΜΠΤΟΥΣ Η ΕΥΚΑΜΠΤΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΛΠ. (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΒΑΛΒΙΔΕΣ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΛΙΣΘΗΣΕΩΣ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ, ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΡΟΥΝΟΥΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) ΚΑΝΑΡΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 177
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΘΗΣΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση