ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΣΤ.ΜΠΟΥΓΕΣΗ 16 , ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19011

ΜΠΑΓΚ ΕΝΤ ΜΠΑΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


ΣΤ.ΜΠΟΥΓΕΣΗ 16 , ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 997982721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8747001000 ↗
EME
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-03-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-04-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

BAG & BAG Α.Ε

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤ.ΜΠΟΥΓΕΣΗ 16
  Πόλη:
ΑΥΛΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΑΥΛΩΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση