Π.ΤΣΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

16 ΧΛΜ Λ.ΣΠΑΤΩΝ-ΜΠΑΛΑΝΑ , ΠΑΙΑΝΙΑ, 19002

Π.ΤΣΑΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


16 ΧΛΜ Λ.ΣΠΑΤΩΝ-ΜΠΑΛΑΝΑ , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 998769772
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7425401000 ↗
EME 36685
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-12-2006
Ημερομηνία Εγγραφής 14-03-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
16 ΧΛΜ Λ.ΣΠΑΤΩΝ-ΜΠΑΛΑΝΑ
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση