(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AMED THERAPEUTICS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 14 , ΑΛΙΜΟΣ, 17455

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AMED THERAPEUTICS ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 14 , ΑΛΙΜΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999450921
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6454501000 ↗
EME 33098
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-09-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 05-09-2005
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)AMED THERAPEUTICS
(YPO EKKATHARISI)AMED THERAPEUTICS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 14
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση