ΠΑΤΤΕΡΣΟΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ, 16452

ΠΑΤΤΕΡΣΟΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1 , ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999446784
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5921201000 ↗
EME 31719
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-09-2004
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-09-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

P.P.C LTD
P.P.C. LTD

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 1
  Πόλη:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση