ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (OPTRONICS TECHNOLOGIES) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79-81 , ΜΟΣΧΑΤΟ, 18346

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (OPTRONICS TECHNOLOGIES) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79-81 , ΜΟΣΧΑΤΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 084018345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123499001000 ↗
EME 34837
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-08-2002
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-08-2002
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.
OPTRONICS TECHNOLOGIES A.B.E.T.E.
OPTRONICS TECHNOLOGIES S.A.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79-81
  Πόλη:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΟΣΧΑΤΟ
  Τηλέφωνο:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση