(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Λ ΚΗΦΙΣΟΥ 38Α , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12133

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)TS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Λ ΚΗΦΙΣΟΥ 38Α , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999844541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4740301000 ↗
EME 33550
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-04-2002
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-05-2002
Κατάσταση ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

TS SOLUTIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.
TS SOLUTIONS SINGLE MEMBER SA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ ΚΗΦΙΣΟΥ 38Α
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
26302200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΥΨΕΛΟΕΙΔΟΥΣ (ΚΙΝΗΤΗΣ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Η ΑΛΛΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Κύρια
26303000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ Η ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
33191000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46141100 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
46511005 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46521102 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
46521106 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
47423202 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
47423204 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΙΑ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Δευτερεύουσα
47423205 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση