ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

12 ΧΛΜ ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ ΣΩΡΟΥ 1 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14451

ΟΠΤΙΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ - ΕΞΑΓΩΓΑΙ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


12 ΧΛΜ ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ ΣΩΡΟΥ 1 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 094107640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 336601000 ↗
EME 30578
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-12-1982
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-05-1982
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΟΠΤΙMΑ
OPTIMA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
12 ΧΛΜ ΑΘ-ΛΑΜΙΑΣ ΣΩΡΟΥ 1
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση